Wereld TOS dag

WERELD TOS DAG 2019

tekst van de website www.wereldtosdag.nl

Internationaal is het thema: DLD you & me. De Nederlandse campagne is een praktische vertaling van het internationale thema.

Op 18 oktober 2019 is het Wereld TOS dag. Het thema van de WTOSD 2019 is bekend. Het thema is samen met een aantal jongeren met een TOS bedacht. Ze vinden het vaak lastig om de communicatie te volgen. Daarom de oproep ‘Houd het helder’. En dat is niet alleen voor mensen met een TOS belangrijk. Met deze oproep spreken we een veel bredere doelgroep aan.

Dit jaar is er ook een logo voor de WTOSD ontworpen. Het idee achter dit logo is dat taal vaak een woordenbrij en taalmengelmoes is voor mensen met een TOS. Het is fijn als je helder en duidelijk communiceert. Daarom een heldere spraakballon in het midden. Ook sluit het mooi aan bij de het logo dat de VN gebruikt rond het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en dan met name rond de doelen tot 2030. Daarbij is een creëren van een inclusieve samenleving een belangrijk doel.

ze zijn met de TOS-fabriek in gesprek om een aantal campagnebeelden te ontwikkelen en aanvullende informatie. We starten ook met de herinrichting van de website www.wereldtosdag.nl

Daar kunnen organisatie of individuen activiteiten melden die ze organiseren rond WTOSD 2019. De campagne ‘houd het helder’ zullen we vooral online voeren.

De Wereld TOS Dag is een initiatief van SpraakSaam, Samen Trots, TOS Fabriek, Auris, Kentalis, NSDSK, PENTO, VierTaal en Vitus Zuid.

ook dit jaar zal SamenTrOtS iets gaan organiseren. hou de website en facebook pagina in de gaten.